Domov
Kdo smo
Kje nas lahko najdete
Kako poteka zdravljenje...
Možni načini zdravljenja
Na splošno o reprodukciji
Pogostost neplodnosti
Vzroki neplodnosti
Kritični faktorji plodnosti
Naši prostori
Ostale zanimive povezave


Nekega davnega dne…


Enega od mejnikov v medicinski znanosti zaznamuje rojstvo Louise Brown 25. julija 1978. To je bil prvi otrok spočet s klasičnim IVF postopkom (ang. In Vitro Fertilization - umetna oploditev).
Druga prelomnica je leto 1992, ko je skupini belgijskih znanstvenikov uspelo z eno semenčico oploditi jajčno celico. Z novo metodo ICSI (ang. Intra Cytoplasmatic Sperm Injection - vnos semenčice v citoplazmo) so se odprle možnosti za zdravljenje skoraj vseh oblik hude moške neplodnosti. Mnogi pari so tako dobili možnost imeti lastne otroke.
Z razvojem učinkovite hormonske stimulacije ter sodobnih mikromanipulativnih pripomočkov je danes v sodobnih IVF centrih mogoče opravljati tudi druge zahtevne postopke, kot so predimplatacijska diagnostika, oploditev s pomočjo laserja, zamrzovanje semena in zarodkov.


…in danes


Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo


Preden začnemo postopek OBMP skušamo ugotoviti vzrok neplodnosti in se odločiti za najprimernejši način zdravljenja. Pri ženski ocenimo delovanje jajčnikov in prehodnost jajcevodov, stanje maternične sluznice, obliko maternice ter količino nekaterih spolnih hormonov v krvi.
Vzroke moške neplodnosti ugotavljamo s spermiogramom, histološko analizo tkiva testisa ali koncentracijo FSH hormonov.
Danes obstaja več načinov OBMP. V našem centru in v večini podobnih ustanov po svetu se najpogosteje izvajajo naslednji postopki.
Intrauterina inseminacija (IUI)
To je najpreprostejša oblika umetne oploditve. S posebnim katetrom se prečiščeno in v laboratoriju pripravljeno seme partnerja (homologna inseminacija) ali darovalca (heterologna inseminacija) vbrizga v maternico.

Klasičen "IVF" postopek


To je eden najpomembnejših in najpogostejših načinov OBMP. Po hormoskem spodbujanju jačnikov pridobimo jajčne celice s pomočjo ultrazvočno vodene trans-vaginalne punkcije. Tako pridobljene jajčne celice se takoj prenesejo v ustrezne gojiščne medije in oplodijo s prečiščenim semenom partnerja. Ob dobri kakovosti semena se semenčice vežejo na ovojnico jajčne celice ter jo oplodijo. Celoten postopek poteka v optimalnih pogojih za jajčno celico in oploditev.
Neposredni vnos semenčice v citoplazmo jajčne celice (ICSI)
ICSI se uporablja v primerih hude oblike moške neplodnosti (azoospermija, izredno slaba kakovost semena ali po pridobitvi semena iz mod ali nadmodka). S pomočjo invertnega mikroskopa ter mikromanipulatorja vnesemo s stekleno pipeto le eno semenčico v vsako jajčno celico. ICSI predstavlja trenutno vrhunec sodobnega zdravljenja neplodnosti in je tudi eden najzahtevnejših postopkov OBMP.


Gojenje oplojenih jajčnih celic v laboratoriju


Po oploditvi z eno od zgoraj opisanih metod jajčne celice v ustreznem gojišču prenesemo v inkubator z optimalnimi pogoji (O2, CO2, vlaga), kjer poteka razvoj oplojene celice. Delitev oz. brazdanje spremljamo vsak dan in beležimo morfološke spremembe zarodkov. Odvisno od števila oplojenih jajčnih celic, njihove kvalitete ter morfoloških kriterijev se odločimo bodisi za 3 ali pa 5-dnevno gojitev zarodkov.
Vnos zarodkov v maternico (ET - Embryo Transfer)
Vitalne in morfološko primerne zarodke vnesemo v maternico tretji ali peti dan po oploditvi. V primeru majhnega števila zarodkov slabše kvalitete se navadno odločimo za tretji dan, v nasprotnem primeru pa podaljšamo gojitev do petega dneva, ko je zarodek že na stopnji blastociste. Podaljšano gojenje zarodkov do stopnje blastociste nam omogoča boljšo selekcijo in odbiro najprimernejših zarodkov za vnos v maternico.


OSTALI POSTOPKI POVEZANI Z OBMP


Zamrzovanje semena


Seme zamrzujemo predvsem pri moških, ki imajo težave z dajanjem semena, pri bolnikih obolelih za rakom, pred kemoterapijo ali radioterapijo, pri paraplegikih ter pri bolnikih, katerim se kakovost semena hitro slabša. Pred zamrzovanjem dodamo semenu zaščitne snovi (krioprotetante),ki varujejo semenčice pred poškodbami med postopkom zamrzovanja. Seme ostane v tekočem dušiku pri temperaturi -196oC zamrznjeno več let.


Zamrzovanje zarodkov


Postopek zamrzovanja zarodkov predstavlja danes enega najtežjih in nepredvidljivih postopkov v vsakem centru za zdravljenje neplodnosti. Kljub izredno natančnim protokolom in računalniško vodenem postopku zamrzovanja je uspeh preživetja zarodkov in posledična uspešna nosečnost po vnosu odmrznjenih zarodkov v maternico zelo nizek. Približno 50% zamrznejnih zarodkov ne preživi postopka zamrzovanja in le 15% žensk katerim bo v maternico vnesen odmrznjen zarodek bo rodilo.


Pridobivanje semena iz mod


Pri moških z azoospermijo pridobimo semenčice iz mod ali nadmodka s preprostim kirurškim posegom, ki se opravi pod lokalno anestezijo - TESA (ang. Testicular Sperm Aspiration).


Elektroejakulacija


Predvsem pri paraplegikih in moških s teževami z erekcijo pridobimo seme s pomočjo postopka elektroejakulacije. Z rektalno električno sondo pridobimo seme v splošni anesteziji.